XXXII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2021-10-06, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2021-2024

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian Wielolet...)

8.Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Skierniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie emisji obligac...)

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Skierniewice służebnością przesyłu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

10.Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dro...)

11.Projekt uchwały w sprawie uchylenia postanowienia proceduralnego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchylenia post...)

12.Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania sk...)

13.Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania sk...)

14.Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przekazania sk...)

15.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad Sesji.