XXXIII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2021-10-29, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2021 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 6 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Skierniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

8.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

9.Zamknięcie obrad Sesji.