XXXVII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2022-04-20, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2022-2025.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie petycji mieszkańców wsi Dębowa Góra z dnia 18.03.2022 roku dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Dębowej Górze.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie petycji mieszk...)

9.Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skierniewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie upoważnienia K...)

10.Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawi...)

11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

12.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad Sesji.