XXXVIII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2022-05-25, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2022-2035.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian Wielolet...)

9.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

10.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015-2022.

Głosowanie (Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w s...)

11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Skierniewice biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyso...)

12.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad Sesji.