XLII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2022-10-19, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Skierniewice na 2022 rok.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu...)

7.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Przyjazne Środowisko „PROMETEUSZ” z siedzibą w Julkowie na działanie Wójta Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

8.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

9.Zamknięcie obrad Sesji.