Sesja nr I

w dniu 2018-11-23, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji

2.Złożenie ślubowania przez Radnych

3.Zmiana porządku obrad

Głosowanie (Uchwała NR I/1/2018 w sprawie zmiany por...)

4.Ustalenie sposobu głosowania tajnego na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących

Głosowanie (Uchwała NR I/2/2018 w sprawie sposobu gł...)

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy

Głosowanie (Uchwała NR I/3/2018 w sprawie wyboru Kom...)

6.Wybór przewodniczącego Rady Gminy

Głosowanie (Uchwała NR I/4/2018 w sprawie stwierdzen...)

7.Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia Sesji od Radnego Seniora

8.Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Głosowanie (Uchwała NR I/5/2018 w sprawie wyboru Kom...)

9.Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Głosowanie (Uchwała NR I/6/2018 w sprawie stwierdzen...)

10.Sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy

11.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Skierniewice

12.Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Skierniewice