VII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2019-05-31, godz. 09:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Wniosek Radnego Romanowskiego o usunięci...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Przedstawienie przez Wójta Gminy "Raportu o stanie Gminy".

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2019...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2019-2022.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

9.Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej planowanej prywatyzacji przedszkola w Żelaznej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie petycji dotyczącej pla...)

10.Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczących przez Gminę Skierniewice na terenie gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców...)

11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (Budy Grabskie, Borowiny).

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nab...)

12.Projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata Gminy Skierniewice do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury.

Głosowanie (Uchwała w sprawie desygnowania delegata...)

13.Projekt uchwały w sprawie odstąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice (obejmującego obszary w obrębach wsi: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Budy Grabskie Ruda, Dębowa Góra, Halinów, Józefatów, Ludwików Nowy, Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Pamiętna, Pruszków, Rowiska, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna, Żelazna SGGW) dla fragmentu obrębu wsi Strobów.

Głosowanie (Uchwała w sprawie odstąpienia do sporząd...)

14.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad Sesji.