XIV Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2019-12-16, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji....)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Wniosek o zamknięcie dyskusji.

Głosowanie (Wniosek o zamknięcie dyskusji.)

7.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzeni...)

8.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

9.Zamknięcie obrad Sesji.