XXI Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2020-08-03, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2020...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2020-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zby...)

9.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

10.Zamknięcie obrad Sesji.