XXII Sesja Rady Gminy Skierniewice

w dniu 2020-08-28, godz. 10:00

1.Otwarcie Sesji, powitanie uczestników i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad Sesji.)

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.)

4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2020...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2020...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skierniewice na lata 2020-2023.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

9.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zarządzenia poboru pod...)

10.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skierniewice na rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia średniej ce...)

11.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015-2022.

Głosowanie (Uchwała zmieniający uchwałę w sprawie pr...)

12.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Skierniewice.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na...)

13.Projekt uchwały w sprawie petycji mieszkańców miejscowości Sierakowice Prawe dotyczącej sprzeciwu na utworzenie strefy przemysłowej.

Głosowanie (Uchwała w sprawie petycji mieszkańców mi...)

14.Wolne wnioski, informacje i sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad Sesji.